Skip to main content

Wie doet wat.

Kader en onderdelen.

Het hele jaar door actief.

Het Bestuur.

Het bestuur van de TRB bestaat uit een aantal personen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het gemaakte beleid. Verder onderhouden ze de contacten met de samenwerkende instanties zoals gemeente en Reddingsbrigade Nederland.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@trb.nu en bestaat uit:

 • Robbert Kusters (voorzitter)
 • Olivier van Schie (penningmeester)
 • Yonec Bremmers (operationeel commissaris)
 • Myon de Vries (secretaris)
 • Arnee Hobma
 • Bert Dekker

Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

De Texelse reddingsbrigade is een brigade die zich voor ogen stelt om voor ieder lid, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig en prettig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier het stand bewaken en zich positief ontwikkelen. Om een veilige omgeving te behouden wil de TRB er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht dit toch voorkomen zou het, het prettigst zijn om dit in de week zelf op te lossen, bijvoorbeeld met je ASC, maar om verschillende redden lukt dit soms niet. Dan is het prettig om met iemand te kunnen praten die naar onafhankelijk is en naar je verhaal luistert.

De VCP is beschikbaar voor ieder lid die opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld Seksuele Intimidatie, pesten of een ander ongewenste omgangsvorm waar je graag privé over wil praten. Ook als je over een concreet incident een gesprek wil kan je bij de VCP terecht. De taak van VCP is om te luisteren en met je mee te denken. De vertrouwenscontactpersoon zal zelf niet inhoudelijk de klachten behandelen, maar samen met jou de weg naar een goede oplossing proberen te vinden.

Binnen de TRB hebben wij 2 vertrouwenscontactpersonen. Te bereiken via: vertrouwenspersoon@trb.nu en via hun privé mail. Schroom dus niet om te mailen als je ergens mee zit.

Wil je liever praten met iemand buiten de vereniging? Dat kan! Neem contact op met het centrum voor veilig sport van het NOC-NSF, via de mail, centrumveiligesport@nocnsf.nl of via telefoonnummer, 0900-2025590. Of kijk eens op hun website, https://centrumveiligesport.nl/contact

de VCP’s zijn:

 • Marije van Immerzeel
 • Peter Goes

Commissie Opleidingen.

Commissie Opleidingen heeft als hoofdtaak het verzorgen van de inhoudelijke kant van de opleidingen, beoordelingen en examens binnen de TRB. Zij stellen hiervoor opleiders en beoordelaars aan. Verder zijn zij samen met commissie strandzaken verantwoordelijk voor de uitvoering van door Reddingsbrigade Nederland erkende examens. Ook heeft onze vereniging door deze bond erkende beoordelaars in huis zodat deze zowel intern als extern aanwezig zijn bij de examens

Deze commissie is te bereiken via opleidingen@trb.nu en bestaat uit:

 • Sanne van Driel (voorzitter)
 • Chiel van Beek
 • Jaco Geuchies
 • Roelien de Witte
 • Marijn Oomen
 • Bram Denkers
 • Femke Werensteijn

Commissie Strandzaken.

Commissie Strandzaken heeft als hoofdtaak de organisatie van de strandbewaking en eventueel andere bewakingen. Zij beheren ook het benodigde materiaal voor deze bewakingen en zorgen voor de uitvoering van de opleiding tijdens de strandbewaking. Het examen aan het eind van het seizoen wordt in samenspraak met commissie opleidingen geregeld.

Deze commissie is te bereiken via strandzaken@trb.nu en bestaat uit:

 • Joost Loeve (voorzitter)
 • Bjork Westmeijer
 • Felicia van Schie
 • Gerard Kleis
 • Mathijs de Witte

TRB – IT.

Dit team binnen de TRB houdt zich bezig met de IT zaken, zoals website en applicaties voor leden/bewakingsadministratie.

De webmaster, René Knegt, is te bereiken via webmasters@trb.nu

Ledenraad.

Een groep van actieve en oud bewakers die gevraagd en ongevraagd de vereniging advies kan geven.

Deze raad is te bereiken via ledenraad@trb.nu en bestaat uit:

 • Marlies Bongers
 • Christa Grootveld
 • René Knegt
 • Frank van der Wijst
 • Thomas Albers