Skip to main content

Wie zijn wij.

Texelse Reddingsbrigade

Meer dan redden alleen.

Wie zijn wij.

De TRB is de reddingsbrigade die de strandbewaking op de noordelijke helft van Texel verzorgd. Elk jaar zorgen we ervoor dat de 4 reddingsposten op het Noordzeestrand bemand zijn met lifeguards. Onze vereniging bestaat sinds 1984 en heeft circa 250 leden. Een groot deel van deze leden komt jaarlijks voor één of meerdere weken in de periode van half juni t/m eind augustus op Texel bewaken. Tevens zijn we aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland,

Ons doel.

Het doel van de vereniging, zoals vastgesteld in onze statuten is:
a. het hulpverlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water; één en ander in de meest ruime zin van het woord;
b. het bevorderen van de zwem- en vaarkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder.

Gedragsregels begeleiders.

De TRB hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die door NOC*NSF zijn opgesteld. Klik hier voor deze gedragsregels. De TRB hanteert daarbij ook een aannamebeleid. Kaderleden, leden en andere vrijwilligers kunnen zich aanmelden, maar worden hierbij wel geselecteerd op kennis en kunde en er kan gevraagd worden naar referenties, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bovenstaande gedragsregels zijn daar onderdeel van.