Skip to main content

Bewakingsweek?

7 dagen, 1 team, 1 missie

“Het Schuur”

INTRO – START

TEAM

BEWAKEN

WEER EN WIND

INTRO – STARTDAG

De eerste dag van je bewakingsweek is de zaterdag. Deze zaterdag word je rond het middaguur verwacht bij ons eigen verblijf gedurende de zomer: de “Fekonsieskuur”. Hier zoek je een slaapplek en een kast voor al je spullen. Kort daarna begint daar de introductie. De introductie wordt gegeven door de Algemeen Strandwacht Commandant en de Opleider van de komende bewakingsweek. Tijdens deze introductie leer je de andere bewakers van de betreffende week kennen, wordt de werkwijze van de TRB op Texel uitgelegd en natuurlijk maak je kennis met het zwemmen in de zee. De Opleider gaat – nadat alle uitleg is gegeven – met alle bewakers een stukje zwemmen in de zee. Na het zwemmen is de introductie afgelopen en ga je terug naar de “Fekonsieskuur”.

Daarna wordt de postindeling voor de komende week bekend gemaakt. Hierop staat aangegeven op welke van de vier posten je verblijft en met welke bewakers. Elke post staat onder leiding van een postcommandant waar je gedurende je bewakingsweek met al je vragen terecht kunt. Verder wordt op dit moment ook de corveelijst bekend gemaakt.

Op zaterdagavond zorgt iedereen zelf voor warm eten.

VOOR BEWAKEN

’s Ochtends vroeg gaat de wekker van de Algemeen Strandwacht Commandant en zal hij/zij iedereen wakker maken. De mensen die corvee hebben starten hier zo snel mogelijk mee. In de tussentijd pak je de spullen voor je bewakingsdag, maak je je bed op en laat je de zaal netjes achter. De TRB heeft voor iedere bewaker een fiets beschikbaar gesteld waarmee ze gedurende de bewakingsweek naar de posten kunnen fietsen, voor de bewakers van post 28 is er een busje beschikbaar. Per post wordt er (meestal) door 2 personen boodschappen gedaan voor het eten en drinken overdag op de post.

Opstarten bewakingsdag

Een klein half uur daarna gaan de 4 posten open. Dit gebeurt officieel door het inmelden via de mobilofoon. Verder wordt de post klaar gemaakt voor een bewakingsdag. De vlag wordt gehesen, het bord bij de opgang wordt ingevuld, de bokken met lijnen worden klaar gezet en de boot wordt vaarklaar gemaakt. Daarna is er tijd om even met zijn allen te ontbijten.

BEWAKINGSDAG

De verdere invulling van de dag verschilt heel erg per post en per dag. Meestal wordt er na het ontbijt een stukje gezwommen. De bewaker is dan gelijk bekend met wat de zee doet op dat moment. Als het drukker wordt op het strand wordt er veel gepatrouilleerd: lopend en/of varend. Bij het patrouille lopen/varen zijn er een aantal aspecten die belangrijk zijn: Wat neem je mee? Waar let je op? Verder zit gedurende de hele dag een persoon piket. Als je piket zit bedien je ook de mobilofoon. Je houdt continu de zee en het strand in de gaten om te zien of zich bijzonderheden voordoen. Indien noodzakelijk kun je via de mobilofoon een loop/vaarpatrouille inseinen om actie te ondernemen richting een uitzwemmer of opblaasartikel. Het patrouille lopen, varen en piket zitten wordt onderling steeds gewisseld. De overige tijd op het strand en in de post wordt gevuld met EHBO-gevallen, het te woord staan van badgasten, huishoudelijke taken en het ondergaan van een stukje opleiding (theorie en praktijk). Een klein poosje voor het sluiten van de post wordt gestart met het opruimen. Kort daarna worden alle posten gesloten en vertrekt men richting het avondeten.

NA BEWAKEN

Voor het avondeten zijn we welkom bij een hotel/restaurant vlakbij de “Fekonsieskuur”. Hier wordt het avondeten verzorgd voor alle bewakers. Tijdens deze maaltijd worden de belevenissen van die dag doorgesproken. Na het eten gaat iedereen weer richting de “Fekonsieskuur” om te douchen en bij te komen van de bewakingsdag. De avond is vrij invulbaar. Er is in De Koog en op Texel voldoende te beleven, maar een avondje in de Fekonsieskuur achter de tv behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Het is vooral zaak dat je de volgende ochtend weer fit op de post aanwezig bent. Het licht in de slaapzaal gaat op tijd uit en het moet dan rustig zijn in de “Fekonsieskuur”.

LAATSTE BEWAKINGSDAG

De rest van de dagen verloopt in een zelfde patroon. Op de zaterdag wordt er echter weer gewisseld van bewakers. Mocht jij na deze week naar huis gaan dan dien je ’s ochtends je slaapplek en je kast op te ruimen om ruimte te maken voor de nieuwe bewakers. Je bewaakt deze dag echter wel gewoon tot het eind. Als je na deze dag terugkomt in de “Fekonsieskuur” bevindt zich daar de nieuwe groep bewakers. Je kunt zaterdagavond terug met de boot naar Den Helder of overnachten en zondags naar huis. Een overnachting van zaterdag op zondag kan alleen indien er voldoende slaapplekken zijn en in goed overleg met de ASC. Mocht je nog een week blijven dan kun je na het bewaken op de zaterdag in de “Fekonsieskuur” weer de nieuwe postindeling vinden. Deze zaterdag dien je dan ’s avonds ook weer voor je eigen eten te zorgen.

Wat houdt strandbewaking in?

De eerste dag van je bewakingsweek is de zaterdag. Deze zaterdag word je rond het middaguur verwacht bij ons eigen verblijf gedurende de zomer: “Het Schuur”.

Texelse Reddingsbrigade

Het hulpverlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water; e.e.a. in de meest ruime zin van het woord en…

Hoe kun je strandwacht worden?

Om als strandwacht op Texel actief te kunnen zijn zijn er een aantal aspecten van belang.