Skip to main content

De Brigade

één team,

die op elkaar kan rekenen!

EHBO SKILS

TEAM

WEER EN WIND

BESTUUR

De Texelse Reddingsbrigade is vooral ’s zomers actief. Maar ook buiten het zomerseizoen zijn er leden die zich inzetten voor de brigade. Deze leden zijn actief binnen het bestuur, diverse commissies en werkgroepen of als functionaris.

Het bestuur

bestuur@trb.nu

 • Robbert Kusters (voorzitter)
 • Benny van den Berg (secretaris)
 • Olivier van Schie (penningmeester)
 • Louise Compagner (operationeel commissaris)
 • Melanie Boere (algemeen bestuurslid)

Gedragsregels begeleiders

De TRB hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die door NOC*NSF zijn opgesteld. Klik hier voor deze gedragsregels. De TRB hanteert daarbij ook een aannamebeleid. Kaderleden, leden en andere vrijwilligers kunnen zich aanmelden, maar worden hierbij wel geselecteerd op kennis en kunde en er kan gevraagd worden naar referenties, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bovenstaande gedragsregels zijn daar onderdeel van.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

vertrouwenspersoon@trb.nu
De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor leden, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Roelien de Witte en Peter Goes zijn VCP en te bereiken via: vertrouwenspersoon@trb.nu en via hun privé mail. Wanneer u liever contact heeft met een onafhankelijk orgaan, kunt u contact opnemen met het vertrouwenspunt Sport van de NOC-NSF via telefoon 0900 – 202 55 90 Zie ook https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

 • Marije van Immerzeel
 • Peter Goes

COMMISSIES

De Texelse Reddingsbrigade kent twee commissies, namelijk:

Commissie Strandzaken

strandzaken@trb.nu
Commissie Strandzaken wordt aangesteld door het bestuur en heeft als hoofdtaak de organisatie van de strandbewaking en eventueel andere bewakingen. Zij beheren ook het benodigde materiaal voor deze bewakingen en zorgen voor de uitvoering van de opleiding tijdens de strandbewaking. Het examen aan het eind van het seizoen wordt in samenspraak met commissie opleidingen geregeld.

 • Marco Ouwendijk (voorzitter)
 • Jasper Boverhof
 • Michiel van der Heijden
 • Luuk van den Bergh
 • Eveline Verhaar
 • Myon de Vries
 • Corné van Schie

De commissie is via verschillende mailadressen te te bereiken:
strandzaken@trb.nu voor alle algemene vragen
bewakingen@trb.nu voor vragen over het rooster
examens@trb.nu voor vragen over het examen
opleidingsdag@trb.nu voor de opleidingsdag
hardlooptest@trb.nu voor doorgeven van tijden en evt. vragen over de test
wedstrijden@trb.nu voor aanmelden voor wedstrijden

Commissie Opleidingen

opleidingen@trb.nu
Commissie Opleidingen wordt aangesteld door het bestuur en heeft als hoofdtaak het verzorgen van de inhoudelijke kant van de opleidingen, beoordelingen en examens binnen de TRB. Zij stellen hiervoor opleiders en beoordelaars aan. Verder zijn zij samen met commissie strandzaken verantwoordelijk voor de uitvoering van examens.

 • Sanne van Driel (voorzitter)
 • Chiel van Beek
 • Tarin Cornelisse
 • Jaco Geuchies
 • Roelien de Witte

De commissie is via verschillende mailadressen te te bereiken:
opleidingen@trb.nu voor alle algemene vragen
examens@trb.nu voor vragen over het examen

ICT

De Texelse Reddingsbrigade is ook online actief. Voor vragen over de website of Social Media kunt u bij de volgende personen terecht.

Webmasters

webmasters@trb.nu

 • Sander de Boer
 • René Knegt

Hoe ziet een bewakingsweek eruit?

Introductie/startdag
De eerste dag van je bewakingsweek is de zaterdag.

Hoe kun je strandwacht worden?

Om als strandwacht op Texel actief te kunnen zijn zijn er een aantal aspecten van belang.

Texelse Reddingsbrigade

Het hulpverlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water; e.e.a. in de meest ruime zin van het woord en…