Strandbewaker?

Alert, Kalm, Paraat

Een vis in het water!

EHBO SKILLS

TEAM

WEER EN WIND

STRANDWACHT WORDEN

Om als strandwacht op Texel actief te kunnen zijn zijn er een aantal aspecten van belang. Wij verwachten van onze bewakers dat ze aan het begin van de bewakingsperiode aan een aantal basiscompetenties kunnen voldoen. De basiscompetenties bestaan uit de volgende onderdelen:

Als je voldoet aan deze competenties, dan wel van mening bent dat deze competenties geen probleem vormen dan kun je je aanmelden voor strandbewaking op Texel. Dit kan via het inschrijfformulier.

 

Voor nieuwe leden is het niet meer mogelijk om zich in te schrijven voor het bewakingsseizoen 2018, hopelijk zien we je in 2019.

AANMELDEN

COMPETENTIES


Leeftijd >= 17 jaar

Identiteitsbewijs tonen

Redelijke basisconditie

2km hardlopen in 12 minuten

OPLEIDING – OEFENING

Afhankelijk van het weer wordt er veel of weinig aan opleiding en oefeningen gedaan, ook de tijdstippen hangen van het weer af. De opleiding/oefening kan bestaan uit:

CONTACT

  • Theorie: u ziet dan een groep bewakers binnen of buiten de post naar een opleider luisteren.
  • Zwemmen: regelmatig, vaak meerdere keren per dag, kunt u een groep zien gaan zwemmen. De groep zal altijd voorzien zijn van beschermende kleding en n of meerdere reddingsvesten. Uiteraard zullen zij wat verder het water ingaan dan de badgasten mogen, dit omdat dit ook geoefend moet worden en de bewakers altijd bekijken hoe de zee is, o.a. qua stroming en golven. Mede afhankelijk hiervan wordt een bepaalde vlag gehesen of juist gestreken.
  • Varen: de basis om een redding met een boot goed uit te kunnen voeren is zelf goed kunnen varen. Derhalve wordt er regelmatig gevaren door verschillende bewakers, ook in het geval er weinig tot geen badgasten zijn.
  • Reddingen: diverse reddingen zonder boot, meestal de lijnredding. Hierbij worden een pseudodrenkeling het water ingestuurd en krijgt een groep bewakers de opdracht op dit op te lossen. Uiteraard wordt de redding ook geëvalueerd. Ook het redden van drenkelingen met een boot wordt regelmatig geoefend. Dit zowel met een boei als met een pseudodrenkeling.

Hoe ziet een bewakingsweek eruit?

Introductie/startdag
De eerste dag van je bewakingsweek is de zaterdag.

Texelse Reddingsbrigade

Het hulpverlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water; e.e.a. in de meest ruime zin van het woord en…

Wat houdt strandbewaking in?

De eerste dag van je bewakingsweek is de zaterdag. Deze zaterdag word je rond het middaguur verwacht bij ons eigen verblijf gedurende de zomer: “Het Schuur”.