Skip to main content

Wat houdt strandbewaking in?

De meeste taken zijn preventief. Hierbij kunt u denken aan taken als uitkijk en patrouilles, zowel lopend als varend. Tijdens deze patrouilles worden badgasten van advies voorzien, gewezen op mogelijke gevaren en uiteraard worden de diverse vragen beantwoordt.

Buiten de preventieve/informerende taken helpen wij uiteraard ook daadwerkelijk. Dit kan zijn met het terugvinden van een vermist kind of juist een ouder bij het kind zoeken. Ook zijn onder de bewakers diverse gediplomeerde EHBO-ers aanwezig, alsmede de nodige middelen hiervoor. Kortom: met een (schaaf)wondje, teken- of kwallenbeet of ander ongemak kunt u ook bij de bewakingspost terecht.

En gelukkig als uitzondering helpen wij ook baders en zwemmers in nood, dit kan gebeuren met de boot of een natte (= zwemmende) redding.

Hoe ziet een bewakingsweek eruit

Hoe ziet een bewakingsweek eruit?
Introductie/startdag
De eerste dag van je bewakingsweek is de zaterdag. Deze zaterdag word je rond het middaguur verwacht bij ons eigen verblijf gedurende de zomer: “Het Schuur”. Kort daarna begint daar deintroductie. De introductie wordt gegeven door de Algemeen Strandwacht Commandant en deOpleider van de komende bewakingsweek. Tijdens deze introductie leer je de andere bewakers van de betreffende week kennen, wordt de werkwijze van de TRB op Texel uitgelegd en natuurlijk maak je kennis met het zwemmen in de zee. De Opleider gaat – nadat alle uitleg is gegeven – met alle bewakers een stukje zwemmen in de zee. Na het zwemmen is de introductie afgelopen en word je teruggebracht naar “Het Schuur”.

In “Het Schuur” krijg je de mogelijkheid om te douchen. Dit dient te gebeuren voordat de bewakers van de voorgaande bewakingsweek terugkomen. Verder heb je dan de mogelijkheid een slaapplek uit te zoeken, alsmede een kast waar al je spullen in opgeborgen dienen te worden. Daarna wordt de postindeling voor de komende week bekend gemaakt. Hierop staat aangegeven op welk van de vier posten je verblijft en met welke bewakers. In totaal zijn er vier posten: 19, 20, 21 en 28. Elke post staat onder leiding van een postcommandant waar je gedurende je bewakingsweek met al je vragen terecht kunt. Verder wordt op dit moment ook decorveelijst bekend gemaakt.

Op deze zaterdagavond zorgt iedereen zelf voor warm eten. In De Koog en omstreken  zijn hiervoor genoeg opties. Indien je dat wilt kun je later ook stappen. De volgende dagen gaat de wekker echter wel behoorlijk vroeg en dan moet je als bewaker wel fit zijn.

Voor het bewaken
’s Ochtends vroeg gaat de wekker. De mensen die corvee hebben starten hier zo snel mogelijk mee. De corvee moet gedaan zijn voor het eerste busje rijdt. Net als de overige bewakers pak je in de tussentijd de spullen voor je bewakingsdag, maak je je bed op en laat je de zaal netjes achter. De TRB beschikt over een eigen bus die de bewakers ’s ochtends naar de posten brengt en ze ’s avonds van de posten ophaalt terug richting De Koog/Het Schuur. Op het moment dat het busje niet meer vol zit is het meteen de laatste rit van de bus die ochtend en wel naar post 28. Naast het busje heeft de TRB ook een aantal fietsen ter beschikking gesteld aan de bewakers. Deze staan bij Het Schuur. Per post wordt er (meestal) door 2 personen boodschappen gedaan voor het eten en drinken overdag op de post.

Het bewaken
Een klein half uur daarna gaan de 4 posten open. Dit gebeurt officieel door het inmelden via de mobilofoon. Verder wordt de post klaar gemaakt voor een bewakingsdag. De vlag wordt gehesen, het bord bij de opgang wordt ingevuld, de bokken met lijnen worden klaar gezet en de boot wordt vaarklaar gemaakt. Daarna is er tijd om even met zijn allen te ontbijten. Na het ontbijt is het tijd voor de eerste wandeling: richting de borden bij de paviljoens om deze – voorzover nodig – ook in te vullen.

Verdere invulling bewakingsdag
De verdere invulling van de dag verschilt heel erg per post en per dag. Meestal wordt er na het ontbijt een stukje gezwommen. De bewaker is dan gelijk bekend met wat de zee doet op dat moment. Als het drukker wordt op het strand wordt er veel gepatrouilleerd: lopend en/of varend. Bij het patrouille lopen/varen zijn er een aantal aspecten die belangrijk zijn: Wat neem je mee? Waar let je op? Verder zit gedurende de hele dag een persoon piket. Als je piket zit bedien je ook de mobilofoon. Je houdt continu de zee en het strand in de gaten om te zien of zich bijzonderheden voordoen. Indien noodzakelijk kun je via de mobilofoon een loop/vaarpatrouille inseinen om actie te ondernemen richting een uitzwemmer of opblaasartikel. Het patrouille lopen, varen en piket zitten wordt onderling steeds gewisseld. De overige tijd op het strand en in de post wordt gevuld met EHBO-gevallen, het te woord staan van badgasten, huishoudelijke taken en het ondergaan van een stukje opleiding (theorie en praktijk). Een klein poosje voor het sluiten van de post wordt gestart met het opruimen. Kort daarna worden alle posten gesloten en vertrekt men richting het avondeten.

Na het bewaken
Voor het avondeten zijn we welkom bij een restaurant in De Koog. Hier wordt het avondeten verzorgt voor alle bewakers. Tijdens deze maaltijd worden de belevenissen van die dag doorgesproken. Na het eten gaat iedereen weer richting Het Schuur om te douchen en bij te komen van de bewakingsdag. De avond is vrij invulbaar. Er is in De Koog en op Texel voldoende te beleven, maar een avondje in Het Schuur achter de tv behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Het is vooral zaak dat je de volgende ochtend weer fit op de post aanwezig bent. Het licht in de slaapzaal gaat op tijd uit en het moet dan rustig zijn in Het Schuur.

De laatste bewakingsdag
De rest van de dagen verloopt in een zelfde patroon. Op de zaterdag wordt er echter weer gewisseld van bewakers. Mocht jij na deze week naar huis gaan dan dien je
’s ochtends je slaapplek en je kast op te ruimen om ruimte te maken voor de nieuwe bewakers. Je bewaakt deze dag echter wel gewoon tot het eind. Als je na deze dag terugkomt in Het Schuur bevindt zich daar de nieuwe groep bewakers. Je kunt zaterdagavond terug met de boot naar Den Helder of overnachten en zondags naar huis. Een overnachting van zaterdag op zondag kan alleen indien er voldoende slaapplekken zijn en in goed overleg met de ASC. Mocht je nog een week blijven dan kun je na het bewaken op de zaterdag in Het Schuur weer de nieuwe postindeling vinden. Deze zaterdag dien je dan ’s avonds ook weer voor je eigen eten te zorgen.

Hoe kun je strandwacht worden?

Om als strandwacht op Texel actief te kunnen zijn zijn er een aantal aspecten van belang. Wij verwachten van onze bewakers dat ze aan het begin van de bewakingsperiode aan een aantal basiscompetenties kunnen voldoen. De basiscompetenties bestaan uit de volgende onderdelen:

Competentie Aantonen door
200 meter schoolslag in 5 minuten in een zwembad of 5 minuten stevig doorzwemmen in buitenwater KNBRD-diploma B (jonger dan 18 maanden) of laten zien
75 meter rugslag in 2,5 minuten in een zwembad of 4 minuten stevig doorzwemmen (rugslag) in buitenwater KNBRD-diploma A/B (jonger dan 18 maanden) of laten zien
Leeftijd >= 17 jaar Identiteitsbewijs tonen
Levensreddende handelingen Geldig EHBO-diploma of BIG-registratie (beperkt aantal) of laten zien
Redelijke basisconditie 2km hardlopen in 12 minuten
Vervoersgrepen KNBRD-diploma A/B (jonger dan 18 maanden) of laten zien

 

Als je voldoet aan deze competenties, danwel van mening bent dat deze competenties geen probleem vormen dan kun je je aanmelden voor strandbewaking op Texel. Dit kan hetinschrijfformulier.

Opleiding en oefeningen
Afhankelijk van het weer wordt er veel of weinig aan opleiding en oefeningen gedaan, ook de tijdstippen hangen van het weer af. De opleiding/oefening kan bestaan uit:

 

–      Theorie: u ziet dan een groep bewakers binnen of buiten de post naar een opleider luisteren.

 

–      Zwemmen: regelmatig, vaak meerdere keren per dag, kunt u een groep zien gaan zwemmen. De groep zal altijd voorzien zijn van beschermende kleding en n of meerdere reddingsvesten. Uiteraard zullen zij wat verder het water ingaan dan de badgasten mogen, dit omdat dit ook geoefend moet worden en de bewakers altijd bekijken hoe de zee is, o.a. qua stroming en golven. Mede afhankelijk hiervan wordt een bepaalde vlag gehesen of juist gestreken.

 

–      Varen: de basis om een redding met een boot goed uit te kunnen voeren is zelf goed kunnen varen. Derhalve wordt er regelmatig gevaren door verschillende bewakers, ook in het geval er weinig tot geen badgasten zijn.

 

–      Reddingen: diverse reddingen zonder boot, meestal de lijnredding. Hierbij worden een pseudodrenkeling het water ingestuurd en krijgt een groep bewakers de opdracht op dit op te lossen. Uiteraard wordt de redding ook geëvalueerd. Ook het redden van drenkelingen met een boot wordt regelmatig geoefend. Dit zowel met een boei als met een pseudodrenkeling.