Skip to main content

Privacy verklaring
Versie mei 2018

Dit is de privacy verklaring van de Texelse Reddingsbrigade (hierna TRB). De TRB is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gezeteld op Texel en gevestigd aan de Zuidvliet 490, 8921 ET te Leeuwarden in Nederland. Het doel van de TRB is:
a)         het hulpverlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water één en ander in de meest ruime zin van het woord;
b)         het bevorderen van de zwem- en vaarkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder.
De TRB geeft hier primair invulling aan door met haar leden de strandbewaking te verzorgen in opdracht van de Gemeente Texel op de strandslagen 19, 20, 21 (De Koog) en 28 (De Cocksdorp). Hierbij is de TRB verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals toegelicht in deze privacy verklaring. Mocht je hierover contact met ons willen opnemen, vindt je onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De TRB verwerkt de hieronder gegroepeerde categorieën persoonsgegevens. Klik op een van onderstaande groepen om te zien welke type persoonsgegevens wij daarbinnen verwerken. Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens zijn vetgedrukt weergegeven.

Relatie gegevens (NAW)

 • Voor- en achternaam(en)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Door jou aan de TRB geven toestemming (indien door ons gevraagd en verkregen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Betaal gegevens

 • Machtigingskenmerk
 • Bankrekeningnummer
 • Betalingen gedaan aan de TRB

Lid gegevens

 • Relatiecode
 • Lid sinds/status/soort en (bonds)functies
 • Of je lid bent (geweest) van een ander Reddingsbrigade
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Legitimatietype
 • Legitimatienummer
 • Gezondheid (signalement, fysieke of mentale beperkingen, medicatie, allergieën en/of diëten)
 • Noodcontact(en)
 • Bewakingsgegevens

Diploma gegevens leden

Wij registreren het nummer, ingangsdatum, einddatum en of bijscholingsdatum van de volgende officiële bescheiden:

 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Rijbewijs B en T
 • Klein Vaarbewijs I en II
 • Basiscertificaat Marifonie
 • Varend redden voor waterscooter
 • Verklaring Eerste Hulp (EHBO diploma of BIG registratie die voldoet aan een van deze eisen)
 • Overige diploma’s die je bezit en welke door Reddingsbrigade Nederland aan de TRB worden gemeld of welke je via de TRB bij Reddingsbrigade Nederland behaald.
 • Competenties welke je bij de TRB behaalt.

Hulpverlening gegevens

Bij hulpverlening door de TRB kan het zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen van de melder(s), slachtoffer(s) en/of anders betrokkene. Deze kunnen o.a. bestaan uit:

 • Voor- en achternaam(en)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
  Noodcontact(en)
 • Gezondheid (signalement, fysieke of mentale beperkingen, medicatie, allergieën en/of diëten)
 • Overige gegevens die wij nodig hebben om adequate hulpverlening te kunnen geven.

Bezoekers gegevens website

 • IP Adres
 • Cookie gegevens;

De TRB gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld of je bent ingelogd. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Mocht je onverhoopt toch een andere vorm van cookies aantreffen? Stel ons dan direct op de hoogte (via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring) zodat wij deze gelijk kunnen analyseren en indien nodig verwijderen.

Voor welke doeleinden (en op basis van welke grondslag) wij deze persoonsgegevens verwerken
De TRB verwerkt jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen, voor de volgende doelen:

(Zakelijke) relaties

Om onze (zakelijke) relaties te onderhouden verwerken wij de persoonsgegevens uit de groepen:

 • Relatie gegevens (NAW)
 • Bezoekers gegevens website (indien je deze bezoekt)

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Texelse Reddingsbrigade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of contractuele afspraken.

Aspirant leden

Als aspirant lid verwerken wij jou persoonsgegevens uit de groepen:

 • Relatie gegevens (NAW)
 • Betaal gegevens
 • Lid gegevens
 • Diploma gegevens leden
 • Bezoekers gegevens website

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Je toelating tot de TRB te beoordelen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Texelse Reddingsbrigade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of contractuele afspraken t.b.v. de strandbewaking.

Leden

Als lid verwerken wij jou persoonsgegevens uit de groepen:

 • Relatie gegevens (NAW)
 • Betaal gegevens
 • Lid gegevens
 • Diploma gegevens leden
 • Bezoekers gegevens website

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen contributie betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (na toestemming).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Texelse Reddingsbrigade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of contractuele afspraken t.b.v. de strandbewaking.

Oud-leden

Als oud-lid verwerken wij jou persoonsgegevens uit de groepen:

 • Relatie gegevens (NAW)
 • Betaal gegevens
 • Lid gegevens
 • Diploma gegevens leden
 • Bezoekers gegevens website (indien je deze bezoekt)

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van giften en/of betalingen (als je dit aangeeft).
 • Registratie van jou op onze oud-leden lijst (na toestemming).
 • Je te benaderen voor onze lustrum activiteiten (na toestemming).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Texelse Reddingsbrigade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of contractuele afspraken t.b.v. de strandbewaking.

Melder(s), slachtoffer(s) en/of anders betrokkene

Als melder, slachtoffer of anders betrokkene verwerken wij mogelijk jouw persoonsgegevens uit de groepen:

 • Hulpverlening gegevens
 • Bezoekers gegevens website (indien je deze bezoekt)

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Hulpverlening tijdens de strandbewaking op Texel.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Texelse Reddingsbrigade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of contractuele afspraken t.b.v. de strandbewaking.

Waarom we deze gegevens van jou nodig hebben en de gevolgen als we deze niet krijgen
De TRB heeft jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen nodig. Indien het niet kunnen of mogen verwerken van jouw persoonsgegevens gevolgen voor je heeft lichten we dat hier toe.

(Zakelijke) relaties

Zonder deze gegevens kunnen wij samen geen afspraken voorbereiden of uitvoeren.

Aspirant leden

Zonder deze gegevens kunnen wij je aanvraag voor het lidmaatschap niet goedkeuren en ten uitvoer brengen.

Leden

Zonder dez gegevens kunnen wij de lidmaatschap overeenkomst met jou niet uitvoeren of onze verplichtingen nakomen uit de overeenkomst die wij in opdracht van onze leden met derden hebben gesloten.

Oud-leden

Zonder deze gegevens kunnen wij je niet benaderen voor onze lustrum activiteiten waar wij graag onze oud-leden bij betrekken, om onze relatie te behouden.
De betaalgegevens zijn wij verder verplicht te bewaren tot 14 maanden na het beëindigen van je lidmaatschap (en het eventueel voldaan hebben van contributie achterstanden).

Melder(s), slachtoffer(s) en/of anders betrokkene

Zonder deze gegevens kunnen wij geen hulp bieden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De TRB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen die wij daarbij hanteren lichten we dat hier toe:

(Zakelijke) relaties

Wij bewaren onze zakelijke relaties tot 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst/relatie i.v.m. onze financiële bewaarplicht.

Aspirant leden

Wij verwijderen deze gegevens als je geen lid wordt binnen 3 maanden na het besluit en/of het verstrijken van een bezwaartermijn indien van toepassing.

Leden

Wij bewaren jou gegevens tot je uitschrijving volledig is afgerond. Je machtiging bewaren we daarna nog 14 maanden i.v.m. de SEPA regelgeving.

Oud-leden

Zolang je hiervoor toestemming hebt gegeven bij je opzegging en zolang je deze toestemming niet hebt ingetrokken via het secretariaat.

Melder(s), slachtoffer(s) en/of anders betrokkene

Voor de meeste incidenten vergaren wij de persoonsgegevens mondeling. Deze worden niet verder geregistreerd of verwerkt.

Bij multidisciplinaire inzet worden gegevens mogelijk schriftelijk vastgelegd en bewaard. Dit doen wij in een gesealde envelop voor de duur die wij van belang achten voor de zorg van het slachtoffer of verzekering eisen.

Delen van persoonsgegevens met of door derden
De TRB verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De TRB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Binnen onze relatie met Reddingsbrigade Nederland is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.  Daarbij legt Reddingsbrigade Nederland het gebruik van o.a. ons ledenadministratie systeem op. Hierbij is Reddingsbrigade Nederland verantwoordelijk voor het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Reddingsbrigade Nederland, Sportlink en RHR

De TRB is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland. Als onderdeel van ons lidmaatschap worden onze leden indirect ook lid van Reddingsbrigade Nederland. Daarvoor dienen wij onze lid gegevens vast te leggen in een door de bond beschikbaar gesteld systeem (Sportlink). Verder registreren wij statistieken van onze hulpverlening in het Reddingsbrigade Hulpverlening Registratie systeem (RHR).

Mocht je al lid zijn (geweest) van een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten brigade dan deelt Reddingsbrigade Nederland deze gegevens automatisch richting de TRB. Deze koppeling werkt wederzijds en is door de bond verplicht gesteld.

Gemeente Texel

De Gemeente Texel is onze opdrachtgever voor de strandbewaking. Omdat onze opdrachtgever moet weten wie er in haar opdracht op het strand actief is ontvangt zij een overzicht van onze bewakende leden die op dat moment actief zijn. Dit overzicht bevat de competenties en ervaring van het betreffende lid.

Slaapaccommodatie

Tijdens de strandbewaking verblijven onze bewakers in een slaapaccommodatie. Omdat deze accommodatie een nachtregister moet bijhouden ontvangt zij een overzicht van onze bewakende leden die op dat moment actief zijn. Dit overzicht bevat identificatie gegevens van het betreffende lid.

Verwerkers

De TRB maakt verder gebruik van de volgende verwerkers voor de ondersteuning van haar dienstverlening:

 • PCextreme voor onze webhosting.
  Zij verwerkt onze website en geïntegreerde applicaties. Daarmee beschikt PCextreme over een kopie van onze persoonsgegevens die via de website worden aangeboden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De TRB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder ander door:

 • De verbinding met onze website te versleutelen.
 • Onze website en software regelmatig te updaten.
 • Gebruik te maken van zorgvuldig door Reddingsbrigade Nederland geselecteerde software.
 • Waar mogelijk gebruik te maken van standaard software.
 • Toegang tot gegevens te beperken tot enkel personen welke deze nodig hebben.
 • Onze leden met toegang tot persoonsgegevens periodiek te wijzen op de risico’s en de gevolgen van datalekken en hoe dit te voorkomen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Jou rechten en hoe je deze kunt uitoefenen bij de TRB
Hieronder vind je een overzicht van jou privacy rechten. Daaronder vind je hoe je deze rechten bij de TRB kan uitoefenen. Indien we daarbij vragen contact op te nemen met ons dienen we daarbij zeker te weten dat het verzoek door jou is gedaan. Voor leden vragen we daarvoor gebruik te maken van het bij ons bekende mail adres. Voor niet leden (of leden welke geen toegang meer hebben tot dat adres) vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Recht op inzage

Dit is het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien. Leden kunnen deze gegevens zelf inzien via Mijn TRB.nu. Niet leden kunnen hiervoor contact opnemen via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Recht op rectificatie

Dit is het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten aanpassen of aanvullen. Leden kunnen hiervoor een verzoek indienen via Mijn TRB.nu. Niet leden kunnen hiervoor contact opnemen via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Recht op dataportabiliteit

Dit is het recht om je persoonsgegevens in een digitale standaard te ontvangen zodat je ze bij een andere organisatie aan kan leveren. Leden en niet leden kunnen hiervoor contact opnemen via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om ons te vragen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Leden kunnen deze gegevens zelf inzien via Mijn TRB.nu. Leden en niet leden kunnen hiervoor contact opnemen via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Recht op bezwaar

Dit is het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Leden en niet leden kunnen hiervoor contact opnemen via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Recht op vergetelheid

Dit is het recht om online ‘vergeten’ te worden. Leden en niet leden kunnen hiervoor contact opnemen via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Recht om gegeven toestemming in te trekken

Dit is het recht om toestemming die je aan de TRB gegeven hebt voor een bepaalde verwerking in te trekken. Leden en niet leden kunnen hiervoor contact opnemen via onze contact gegevens onderaan deze privacy verklaring.

Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. De TRB maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Klachten over de afhandeling van jou privacy gerelateerde verzoeken
De TRB zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Mochten wij dit niet naar tevredenheid doen dan willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onze ledenraad of de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacy verklaring
De TRB blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy verklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Leden worden daarover geïnformeerd in onze nieuwsbrief. Mocht je geen lid zijn, of de nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan adviseren we je om de privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact
Als je vragen, suggesties, verzoeken of klachten hebt over de verwerking van jou persoonsgegevens door de TRB, kun je contact opnemen met:

Texelse Reddingsbrigade
t.a.v. Bestuur portefeuille privacy
Haedstrjitte 60
9008 ST Reduzum
info@trb.nu

De actuele versie van deze privacy verklaring vind je op: https://trb.nu/privacy-verklaring