Privacy verklaring

Binnen de Texelse Reddingsbrigade verwerken wij persoonsgegevens van onze leden, relaties en eventueel van slachtoffers indien dit nodig is vanwege hun vitaal belang. In deze privacy verklaring lichten wij toe welke gegevens en waarvoor wij deze verwerken. Al jou gegevens als lid kun je, zodra je lid bent, online inzien via Mijn TRB.nu

Bovenstaande gegevens worden hier per veld toegelicht:

T.b.v. het nachtregister van ons verblijf op Texel.
Op grond van het Wetboek van Strafrecht moet de eigenaar van een overnachtingsfaciliteit uw identiteit vaststellen en uw naam, beroep, woonplaats, type identiteitsbewijs/nummer, dag van aankomst en dag van vertrek registreren. Voor de strandbewaking maakt de Texelse Reddingsbrigade gebruik van een verblijf op Texel waarop deze verplichting van toepassing is. In onze overeenkomst met deze verblijfsaccommodatie registreren wij de benodigde gegevens voor dit nachtregister.

NAW/SEPA/Pasfoto gemeente.