Skip to main content

Werelddag ter voorkoming van verdrinking.

25 juli 2021 Geen Reacties

Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) staan op 25 juli stil bij wat er nodig is om de veiligheid in, op en langs het water verder te vergroten. De Verenigde Naties riepen eerder dit jaar die datum uit tot World Drowning Prevention Day ofwel Werelddag ter voorkoming van verdrinking. 

Meer informatie vind u op www.wdpd.nl