Skip to main content

In Memoriam Cor Sluis

2 maart 2016 Geen Reacties

Op 2 maart 2016 is medeoprichter, oud-voorzitter en lid van verdienste van de Texelse Reddingsbrigade, Cor Sluis op 86-jarige leeftijd overleden.

Cor is initiatiefnemer van het eerste uur om de strandbewaking op Texel te organiseren door leden van Reddingsbrigades Nederland. Eind jaren ‘70 zijn hiervoor de eerste contacten gelegd en in 1980 is het zover om de noordelijke stranden van Texel te bewaken. Contacten uit zijn netwerk gebruikt hij om bewakers te werven en te selecteren voor de strandbewaking.

Cor heeft veel plezier in de organisatie en coördinatie van de strandbewaking en geniet van alle contacten. Om zich heen vormt zich een vaste kern bewakers die samen met hem de stappen zetten om te komen tot de formele oprichting van de Texelse Reddingsbrigade in 1984. Cor wordt de eerste voorzitter en blijft dit tot hij in 1997 de voorzittershamer overdraagt.

Cor heeft contact met iedereen die bij de strandbewaking betrokken is. Gemeente Texel, ondernemers en de bewakers zelf. Hij doet de selectie, maakt de roosters en brengt de vereniging onder de aandacht. Op de posten eist hij inzet, kwaliteit en discipline. Er wordt geinvesteerd in opleiding en examens. In de avonduren is hij graag onder de bewakers. Menige avond is er een gezellig samenzijn bij het huisje/caravan van de familie Sluis. Hij bezoekt met regelmaat het nachtverblijf van de bewakers of gezellig De Ouwe Skool samen met Nel. De oude garde heeft hier nog levende herinneringen aan.

In de bijna twintig jaar dat Cor actief betrokken was bij de Texelse Reddingsbrigade is er veel gebeurd en zijn er veel veranderingen doorgevoerd. De rode draad naast het organiseren van de strandbewaking zijn de vele en warme contacten die opgebouwd en onderhouden worden. De huidige bewakers geloven bijna de verhalen van de in hun ogen primitieve bewaking van de eerste jaren niet. Maar dit alles vormt de basis van waar de vereniging nu staat.

Een paar ontwikkelingen waar Cor zonder meer zijn stempel op heeft gedrukt:

  • een zware houten vlet naar een lichtere rubberen boot;
  • van slapen in strandhuisjes naar de bouw en het verblijf in het huidige Schuur;
  • van communiceren met een pijlenbord naar het gebruik van portofoons/mobilofoons;
  • van vervoer in privéauto’s tot de aanschaf van een eigen bus en tractor.

Memorabel zijn ook zijn uitspraken:

  • Wat een zee hè!?;
  • Jongens, een uitzwemmer;
  • Texel kom er eens uit voor de 80 (auto van Cor) of 81 (huisje).

In 1993 is Cor tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste.
In 1997 heeft Cor actief afscheid genomen van de Texelse Reddingsbrigade, maar hiermee ook van zijn levenswerk. Hij is met interesse de vereniging blijven volgen.
In 2015 is Cor koninklijk onderscheiden voor het vele werk wat hij onder andere voor de Texelse Reddingsbrigade heeft gedaan. Hij droeg met trots de versierselen die horen bij een Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Nel, kinderen, kleinkinderen en verdere naasten die hem zullen missen. Cor heeft een onuitwisbare indruk bij de Texelse Reddingsbrigade achtergelaten en zal altijd in onze gedachten blijven.

Bestuur en leden Texelse Reddingsbrigade.