Skip to main content

Het doel van de vereniging, zoals vastgesteld in de statuten van de TRB, is:
a. het hulpverlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water; één en ander in de meest ruime zin van het woord;
b. het bevorderen van de zwem- en vaarkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder.

Bovengenoemd doel van de TRB is afgeleid van de visie van Reddingsbrigades Nederland, namelijk: Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Om het doel van de TRB te waarborgen, heeft de TRB de volgende missie: De TRB zorgt, met goed opgeleide professionals, voor toezicht op de veiligheid van mensen, in, op en rond het water en verleent actief hulp indien nodig.