Bestuur (bestuur@trb.nu)

 • Robbert Kusters (voorzitter)
 • Benny van den Berg (secretaris)
 • Olivier van Schie (penningmeester)
 • Louise Compagner-van der Heijden (operationeel commissaris)
 • Melanie Boere (algemeen bestuurslid)

Commissie Strandzaken (strandzaken@trb.nu)

 • Marco Ouwendijk (voorzitter a.i.)
 • Myon de Vries
 • Michiel van der Heijden
 • Eveline Verhaar
 • Corné van Schie
 • Jasper Boverhof
 • Luuk van den Bergh

Commissie Opleidingen (opleidingen@trb.nu)

 • Sanne van Driel (voorzitter)
 • Tarin Cornelisse
 • Chiel van Beek
 • Roelien de Witte
 • Jaco Geuchies

Webmasters (webmaster@trb.nu)

 • Sander de Boer
 • René Knegt
 • Ruud Borghouts

Vertrouwenscontactpersoon (vertrouwenscontactpersoon@trb.nu)

De Texelse reddingsbrigade is een brigade die zich voor ogen stelt om voor ieder lid, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig en prettig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier het stand bewaken en zich positief ontwikkelen. Om een veilige omgeving te behouden wil de TRB er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht dit toch voorkomen zou het, het prettigst zijn om dit in de week zelf op te lossen, bijvoorbeeld met je ASC, maar om verschillende redden lukt dit soms niet. Dan is het prettig om met iemand te kunnen praten die naar onafhankelijk is en naar je verhaal luistert.

De VCP is beschikbaar voor ieder lid die opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld Seksuele Intimidatie, pesten of een ander ongewenste omgangsvorm waar je graag privé over wil praten. Ook als je over een concreet incident een gesprek wil kan je bij de VCP terecht. De taak van VCP is om te luisteren en met je mee te denken. De vertrouwenscontactpersoon zal zelf niet inhoudelijk de klachten behandelen, maar samen met jou de weg naar een goede oplossing proberen te vinden. Binnen de TRB hebben wij 2 vertrouwenscontactpersonen. Marije van Immerzeel en Peter Goes zijn VCP en te bereiken via: vertrouwenspersoon@trb.nu en via hun privé mail. Schroom dus niet om te mailen als je ergens mee zit.

Wil je liever praten met iemand buiten de vereniging? Dat kan!

Neem contact op met het centrum voor veilig sport van het NOC-NSF, via de mail, centrumveiligesport@nocnsf.nl of via telefoonnummer, 0900-2025590. Of kijk eens op hun website, https://centrumveiligesport.nl/contact